White & Black Textured Stoneware Vase

$12.00

Size